سوده عباسیان

استقبال آملی‌ها از محمدهادی ساروی ملی پوش طلایی کشتی فرنگی

مردم ورزش دوست شهرستان آمل از محمدهادی ساروی دارنده نشان طلای وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهانی نروژ در بازگشت به زادگاهش به گرمی استقبال کردند.