شهرخبر

اگر جزء این افراد نیستید، واکسن آنفلوانزا نزنید

پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: ممکن است در زمستان سر و کله آنفلوانزا دوباره پیدا شود.