ویدئو/سارقانی که خودروهای صد میلیونی را پنج میلیون می‌فروختند

حوادث/ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان چند سارق حرفه‌ای خودرو را دستگیر کردند.
download