عکسی جدید از شهرزاد مدیری، دختر مهران مدیری در کنار نغمه مرادآبادی، نوازنده سه تار.