عکس/ ساری ۲۰۲۰

ساری رهاشده

ساری شهر رهاشده ای که میزبان کشورهای گردشگری اکو۲۰۲۲ میباشد.

به گزارش مشرق، در مهرماه سال۱۳۹۸با پیشنهاد استانداری و اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مازندران،شهر ساری بعنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضواکو در سال ۲۰۲۲انتخاب شد.متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۳ سال از انتخاب ساری بعنوان پایتخت گردشگری،همچنان نه بناهای مرمت شده از سالهای گذشته وضعیت مناسبی برای میزبانی دارد و دیگر ابنیه های تاریخی و دارای ثبت ملی شده که میتوانست بعنوان ظرفیت گردشگری شهرساری محسوب و اعتبار ایران در این عرصه بین المللی شود.