اطلس نیازمندی های حوزه انرژی کشور تدوین می شود

 اطلس نیازمندی های حوزه انرژی کشور تدوین می شود

رویداد «ارتقاء تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین‌المللی با اتکاء به توانمندی شرکت های دانش بنیان در صنایع حوزه انرژی» با هدف بررسی چالش های حوزه انرژی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، رویداد «ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین‌المللی با اتکاء به توانمندی شرکت های دانش بنیان در صنایع حوزه انرژی» توسط ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.

در این رویداد چالش‌های موجود در بخش های گوناگون حوزه انرژی کشور بررسی می شود. همچنین تبیین راهکارهای تاب آوری ملی صنایع حوزه انرژی کشور و تدوین اطلس نیازمندی های حوزه انرژی کشور نیز از اهداف این رویداد به شمار می رود.

تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه انرژی، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف انرژی، صاحب نظران و پژوهشگران دانشگاهی و شرکت ها و موسسات دانش بنیان از مخاطبان این رویداد هستند.

این رویداد از نخستین روز آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد.