شهرخبر

مهر/ کیک یزدی یکی از شیرینی های ویژه و خوش طعم یزد است که بیشتر در مناسبت هایی نظیر روضه و مراسم ختم با آن از مهمانان پذیرایی می شود. در سایر نقاط کشور نیز کیک هایی با عنوان کیک یزدی طبخ و عرضه می شود اما کیک یزد از نظر شکل و طعم با این کیک ها متفاوت است. گرچه در اغلب شیرینی پزی های یزد کیک یزدی پخت می شود اما در بافت تاریخی، یک کارگاه سنتی و قدیمی وجود دارد که کار پخت کیک یزدی را ویژه انجام می دهد.

مجید دهقانی زاده