عکس/ تجمع مخالفان واکسیناسیون کرونا در مجلس

تجمع مخالفان واکسیناسیون کرونا در مجلس

جمعی از مخالفان واکسن کرونا در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و با حمل پلاکاردهایی علیه واکسیناسیون شعار دادند.