تست سامانه پدافندی ناشناخته در رزمایش مدافعان ولایت

تست سامانه پدافندی ناشناخته در رزمایش مدافعان ولایت

مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت در منطقه کویر مرکزی برگزار شد.