معصومه جعفری

پل‌هایی که امنیت ندارند

پل‌های عابر پیاده در سطح شهر ساری بدون نظارت و نگهداری محل عبور عابران است.

پل‌های عابر پیاده باید محلی برای گذر امن از عرض خیابان برای عابران باشد اما در سطح شهر ساری عدم نظارت بر ساخت آن‌ها در کنار عدم نگهداری و بازسازی و کنترل دائمی آن‌ها به محلی خطرناک تبدیل شده است که می‌تواند تبعات بدی برای شهروندان و استفاده‌کنندگان از آن‌ها داشته باشد.