شهرخبر

کارگران پره های توربین بادی را قبل از حرکت کردن آنها در منطقه Huai’an چین محکم می کنند.

عکس: VCG