شهرخبر

نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی

نمایشگاه تجهیزات دفاعی در پیونگ یانگ کره شمالی گشایش یافت.