فیلم/ اسرائیل در حال تجهیز ارتش باکو

پهپاد - دریایی - آذربایجان - اسراییل

ماهر علیف، سفیر باکو در امارات: روابط اقتصادی و نظامی خوبی با اسرائیل داریم/اسرائیل در حال تجهیز و بازسازی ارتش ما است/با همکاری اسرائیل کارخانه هایی برای تولید سلاح ساخته‌ایم.