فیلم/ مدرسه‌ای با قدمت ۱۰۰ سال در اردبیل

فیلم/ مدرسه‌ای با قدمت ۱۰۰ سال در اردبیل

مدرسه تاریخی امام خمینی (ره) بیله‌سوار جزو بناهای تاریخی و قدیمی‌ترین مدارس کشور است. این مدرسه در اواخر سلطنت محمدعلی شاه احداث شده است و همچنان محل تعلیم و تربیت است.