شهرخبر

اظهارات تازه رئیس پلیس آگاهی تهران درباره قتل بابک خرمدین / فیلم

سردار علیرضا لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: همکاران من در تشخیص هویت با برداشت هایی که از باقی مانده جسد بابک خرمدین انجام دادند توانستند به سرنخ هایی دست پیدا کنند.

اظهارات تازه رئیس پلیس آگاهی تهران درباره قتل بابک خرمدین / فیلم

۰دیدگاه شما