شهرخبر

ویدئو | قیچی برگردان طارمی که دروازبان کره به سختی بیرون کشید

در دقایق پایانی نیمه اول بازی ایران و کره مهدی طارمی با یک حرکت آکروباتیک دروازه کره را با تهدید مواجه کرد

مهدی طارمی