شهرخبر

۱۰ نفر از عوامل وابسته به سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه دستگیرشدند

حوادث/وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۰ نفر از عوامل وابسته به سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای منطقه خبر داد