سردفتری از پدر به پسر بدون آزمون منتقل می‌شود!

 سردفتری از پدر به پسر بدون آزمون منتقل می‌شود!

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس گفت: سردفتری، مثل میراث از پدر به پسر می‌رسد، می‌خواهیم این را برداریم.