عکس خاطره انگیز سپیده خداوردی در کنار استاد شجریان

سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. سپیده خداوردی با انتشار این تصویر نوشت:

استاد جااااانم

یادتان همیشه در قلبمان می تپد

یک سال گذشت و نبودنتان را بیشتر و بیشتر به رخمان کشید ....

زود گذشت ، اما طولانی....

زود گذشت ، اما دردناک....

و جای خالیتان در جای جای قلبمان با تمام وجود حس شد و هرگز پر نشد.....

 

عکس خاطره انگیز سپیده خداوردی در کنار استاد شجریان