رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: ۱۴ هزار نفر که متجاوز محیط‌زیست بودند شناسایی و بازداشت شده و ۱۳ هزار پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

سردار مهدی معصوم بیگی رییس پلیس پیشگیری ناجا در همایش پلیس و یگان‌های حفاظت دستگاه های اجرایی کشور اظهارداشت: سطح آمادگی یگان های دولتی در ١٣ یگانی که تشکیل شده است در شرایط عالی قرار دارد و در حوزه هوشمند سازی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. 

وی گفت: با کمک یگان‌های حفاظتی طی این یک سال فقط در حوزه مبارزه با زمین خواری ارزش ریالی زمین هایی که اجازه تصرف به آن داده نشده است بالغ بر ٣۴ هزار میلیارد تومان است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: برای بیش از یکصد هزار نفر که برای تامین امنیت به دستگاه های قضایی مراجعه کردند، این اقدام صورت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.

سردار معصوم بیگی با اشاره به کشف و ضبط بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ سلاح جنگی و شکاری از سوی یگان محیط زیست، تصریح کرد: تمرکز خوبی در طول یک سال گذشته برای توانمندسازی پرسنل از جمله آموزش و تمرکز بر افزایش مهارت و تجهیز یگان ها انجام شده است.

 وی اعلام کرد: ۱۴ هزار نفر که متجاوز محیط زیست بودند، دستگیر و بازداشت شده و ۱۳ هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

سردار معصوم بیگی خاطرنشان کرد: در زمینه یگان سازمان زندان‌ها نیز ۲۴۰۰۰۰ بدرقه متهم انجام شده است.