شهرخبر

علی کریمی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.