شهرخبر

چهره مغموم و بهت‌زده کتایون خوانساری در کنار مزار استاد شجریان سوژه دوربین عکاسان شده است.

به گزارش هنر ام‌روز، کتایون خوانساری، همسر و رایان شجریان، فرزند استاد محمدرضا شجریان از جمله افرادی بودند که در مراسم سالگرد خسروی آواز ایران در کنار آرامگاه او حضور پیدا کردند.

کتایون مادر رایان و همسر دوم محمدرضا شجریان است. همسر اول شجریان فرخنده گل افشان است که سال گذشته در مراسم خاکسپاری او حضور پیدا کرد. همایون، افسانه و مژگان فرزندان فرخنده گل افشان هستند.

چهره مغموم و بهت‌زده کتایون خوانساری در کنار مزار استاد شجریان سوژه دوربین عکاسان شده است.

10

02

03