ناکافی بودن امکانات مراکز ملکی تامین اجتماعی در قزوین/ در صورت تکرار تخلف اسامی پزشکان را رسانه‌ای می‌کنیم