مرگ کارگر جوان اشک همه را در یزد در آورد / او مظلومانه جان داد + عکس