شهرخبر

برخی از مقاصد گردشگری ویتنام به روی گروهی از مسافران واکسینه شده باز می شوند

براساس آخرین خبرهای منتشر شده، برخی از مقاصد گردشگری ویتنام به روی گروهی از مسافران واکسینه شده باز می شوند.

همگردی