میوه از ایران قاچاق نمی‌شود / ارزانی گردو در افغانستان!