فیلم/ آموزش نیروهای ضدتروریسم چین توسط یگان ویژه ایران

یگان ویژه ناجا

سردار کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا: نیروهای ضدتروریسم چند کشور را ما آموزش می‌دهیم.