شهرخبر

معاملات برخی نمادها به تایید ناظر بازار در فرابورس نرسید.

براساس مهمترین پیام ناظر بازار سهام، در معاملات امروز در نمادهای معاملاتی (تملی8011)، (تملی7091) و (تملی8051) در فرابورس به تایید ناظر بازار نرسید. میزان 5/71 درصد سهام غیرمدیریتی بیمه نوین (نوین4) با قیمت پایه کل 120 میلیارد تومان، روز شنبه 27 مهر از طریق بازار اول فرابورس ایران، عرضه میشود.

عملیات بازارگردانی توسعه و عمران امید (ثامید) تا 27 مهر 1401، عملیات بازارگردانی سرمایه گذاری پردیس (پردیس) 12 مهر 1401،عملیات بازارگردانی گروه دارویی برکت (برکت) تا 12 مهر 1401 وعملیات بازارگردانی تولید نیروی برق آبادان (آبادا) تا 27 مهر 1401 تمدید شد.