شهرخبر

بازار مرغ که داشت چند روز روی آرامش رو می‌دید دوباره به نوسان افتاد.

مشاهده میدانی خبرنگار ما نشان داد، متاسفانه علاوه بر کمبود در عرضه در بازار مرغ، قیمت آن هم در مراکز توزیع بیشتر از قیمت مصوب است، اما فاکتور‌ها به قیمت مصوب ثبت می‌شود.