شهرخبر

وعده زاکانی برای افتتاح یک ایستگاه مترو در ماه

شهردار تهران گفت: امیدواریم با تاکیدی که بر توسعه مترو وجود دارد بتوانیم هرماه شاهد افتتاح یک ایستگاه مترو باشیم.

وعده زاکانی برای افتتاح یک ایستگاه مترو در ماه

خبرگزاری تسنیم