شهرخبر

پاسخ به سوال‌های عجیب درباره فضانوردان؛ از دستشویی رفتن تا افزایش قد در فضا/ بدون لباس مخصوص منفجر می‌شویم؟

پاسخ به سوال‌های عجیب درباره فضانوردان؛ از دستشویی رفتن تا افزایش قد در فضا/ بدون لباس مخصوص منفجر می‌شویم؟

تازه نیوز