با یک غفلت المپیک توکیو را از دست داده بودم/ یوسفی: با این طلا، انگیزه‌ام برای قهرمانی پاریس بالاتر رفت