شهرخبر

محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران در این ویدئو که مربوط دو سال قبل است به سوالی درباره آخرین دیدارش با محمدرضا شجریان استاد آواز ایران پاسخ می‌دهد. استاد شجریان ۱۷ مهر سال ۱۳۹۹ در بیمارستان جم تهران درگذشت.