شهرخبر

سیامک اطلسی کدام فیلمش را بهترین می دانست؟ + عکس

سیامک اطلسی فیلم «آن سوی آتش» را که در پنجاه سالگی بازی کرده بود، بهترین فیلمی می دانست که در تمام دوران حرفه ای خود کار کرده است.

سیامک اطلسی کدام فیلمش را بهترین می دانست؟ + عکس

همگردی