به گزارش برنا، دکتر سید حمید سجادی در نشست بازرسان فدراسیون های ورزشی که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد، نقش بازرسان را در موفقیت فدراسیون ها با رویکرد نظارت، بازرسی و ارزشیابی مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: مجموعه بازرسی، نظارت و ارزشیابی در قالب تعلیم و تربیت تبیین می شود که می تواند عامل موفقیت مجموعه ورزشی باشد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر انجام وظایف قانونی بازرسان ادامه داد: بخشی از پازل مدیریتی ورزش ایران به دست بازرسان است که آنها با رصد کردن فرایندها، وظایف مهمی برعهده دارند و آنچه مسلم است، مجموعه ای که کنترل و نظارت نداشته باشد قابل ارزشیابی نیست به همین دلیل نقش بازرسان نمود عینی در موفقیت یک مجموعه دارند.

سجادی، پیگیری مصوبات مهم مجامع فدراسیون، نظارت ها از هیات های استان ها و نظارت بر فرایندها و‌مشتقات متعلق به فدراسیون ها را از جمله وظایف مهم بازرسان دانست و تاکید کرد: برگزاری جلسات تبادل اندیشه ها بین بازرسان نیز می تواند به پیشبرد اهداف مجموعه کمک کند و به همین دلیل باید در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان نیز گزارشی از فرایند کاری بازرسان فدراسیون های ورزشی ارائه داد.

علیرضا خسروی مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی نیز در این جلسه حضور داشت.