شهرخبر

جماران/ مسابقه اسب سواری به مناسبت برداشت محصول در تبت.

عکس: Xinhua