شهرخبر

حوا احمدی

ترافیک بازگشت مسافران از شمال کشور

موج بازگشت مسافرانی که روزهای گذشته به شمال کشور سفر کرده بودند باعث ایجاد ترافیک سنگین در محور سوادکوه شد.