یوسف تقدیسی در مشهد جوانمرگ شد / حرکات نمایشی رنگ خون گرفت + فیلم لحظه تک چرخ مرگبار