شهرخبر

پاندا های غول پیکر در باغ وحش در آنشان، لیائونینگ در شرق چین نگهداری می شوند.