شهرخبر

پایان ماموریت غریب‌آبادی در وین

به گزارش مشرق، کاظم غریب‌آبادی با انتشار توییتی نوشت:

ماموریت من در وین از ١۵ اکتبر (٢٣ مهر) به دلیل تصدی مسئولیت جدید در تهران، پایان می یابد.

سیاست ما مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان های بین المللی با هدف تامین منافع ملی ایران است.