هوانیروز ماشین جنگی رژیم بعثی را متوقف کرد/ اگر مجاهدت نیروهای مردمی و انقلابی نبود، غرب کشور را از دست می‌دادیم