شهرخبر

بخشی از نفت صادراتی ایران به بشکه ای 205 دلار رسید!

بخشی از نفت صادراتی ایران به بشکه ای 205 دلار رسید!

براساس محاسبات جدید، بخشی از نفت صادراتی ایران به بشکه ای 205 دلار رسیده است!

به گزارش تحریریه، براساس محاسبات جدید، بخشی از نفت صادراتی ایران به بشکه ای 205 دلار رسیده است! چگونه چنین چیزی ممکن است در حالیکه قیمت هر بشکه نفت خام 82 دلار می باشد؟

بخشی از صادرات انرژِی ایران به صورت گاز طبیعی است که به کشورهایی مانند عراق، ترکیه و ... صادر می شود. باتوجه به جهش قیمت گاز، قیمت گاز صادراتی ایران معادل نفت با بشکه ای 205 دلار قیمت است، زیرا قیمت گاز براساس قیمت نفت و با فرمولی چندوجهی محاسبه می شود.

یعنی درآمد گازی ایران از 6.6 میلیارد دلار در سال 1398 هم فراتر رفته می تواند به 20 میلیارد دلار در سال برسد که مشکلات ارزی کشور را بهبود می بخشد که خبر خوبی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.

پایان/