شهرخبر

تورج نصر: خاطرات میان من و سیامک گفتنی نیست + عکس

تورج نصر که به گفته خودش از دوستان صمیمی مرحوم سیامک اطلسی است،گفت: نمی دانم واقعا چه بگویم فقط می دانم متاسفانه جای یکی از بهترین دوستانم خالی شد.

تورج نصر: خاطرات میان من و سیامک گفتنی نیست + عکس

همگردی