به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ رییس سازمان آتش‌نشانی رشت گفت : یک خودروی سواری در خیابان سعدی رشت ، به دلیل انحراف از مسیر اصلی ، پس از شکستن شیشه های سکوریت ، وارد فروشگاهی در این خیابان شد.

مومنی در این باره گفت: سریعا ۳ آتش نشان بهمراه یک دستگاه خودروی اطفاییه و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: خوشبختانه در ناباورانه ترین حالت ممکن با توجه به حضور فروشنده و مشتریان در فروشگاه و ورود ناگهانی خودروی سواری پس از شکستن شیشه های سکوریت، به کسی آسیب جانی نرسید.

وی گفت: خودرو با کمک شهروندان به بیرون از فروشگاه انتقال یافت و تیم اعزامی پس از تحویل مورد به عوامل نیروی انتظامی به آشیانه بازگشتند.

 مومنی با اشاره به حضور فروشنده و مشتریان در فروشگاه ، افزود : خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.

وی افزود: بیان علت حادثه برعهده کارشناسان مربوطه می باشد.