شهرخبر

رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع طوفان

بسیاری از آسیب‌دیدگی‌ها و بروز تلفات جانی هنگام وقوع طوفان، با رعایت راهکارهایی ساده قابل پیشگیری هستند.

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید

5613050

منبع: سازمان اورژانس کشور