شهرخبر

فیلم/ برخورد امواج سهمگین به ساحل

طوفان حاره

تصاویری از برخورد امواج سهمگین دریای عمان به ساحل بندر صور عمان بر اثر فعالیت طوفان حاره ای شاهین را می بینید.