شهرخبر

عکس/ کامیون‌های سوخته در آتش‌سوزی دوغارون

آتش سوزی ۴کامیون در گمرک دوغارون

آتش سوزی یک تانکر سوخت که موجب آتش گرفتن چند کامیون در گمرک دوغارون شده بود اطفا شد.