شهرخبر

استاد محمدرضا شجریان در نشستی که در سال‌های آخر عمر او در خارج از کشور برگزار شد درباره دلیل اینکه در تمام طول عمرش ایران را به عنوان محل زندگی خود برگزیده است توضیحاتی ارائه کرد. استاد شجریان ۱۷ مهر سال گذشت به دیار باقی شتافت.