شهرخبر

ثبت جهانی مجموعه بسطام نیاز به حفظ اصالت بنا و وفاق جمعی دارد

براساس آخرین اخبار بدست رسیده، ثبت جهانی مجموعه بسطام نیاز به حفظ اصالت بنا و وفاق جمعی دارد.

همگردی