سانتافه و انواع مدل‌های آن در ایران؛ مشخصات فنی، امکانات و سایر ویژگی‌ها